In 2022 is er op 16 plekken in het land geëxperimenteerd met de methodiek KLASSE!. Het experiment heeft waardevolle lessen en inzichten opgeleverd voor de inzet van KLASSE! en een Handleiding 2.0. De handleiding geeft veel praktische tips en informatie over het werven van laaggeletterde volwassenen en het organiseren van aanbod basisvaardigheden.

Binnen het experiment zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Verzamelen van succesfactoren bij de werving van deelnemers en het organiseren van KLASSE!-cursussen;
  • Trainen van KLASSE!-cursusbegeleiders in het opzetten van een effectieve cursus en het oefenen van een gesprek over leren en ontwikkelen;
  • Flankerend aan het experiment voerde Kohnstamm Instituut onderzoek uit naar hoe de werving met behulp van KLASSE! kan worden geoptimaliseerd.

Handleiding 2.0

Bovenstaande activiteiten hebben geleid tot een herziene handleiding bedoeld voor (taalhuis)coördinatoren en/of docenten die betrokken zijn bij de werving van laaggeletterde Nederlandssprekende volwassenen en/of de organisatie van het aanbod basisvaardigheden.

De handleiding download je eenvoudig hier.

Uitkomsten van onderzoek

KLASSE! kenmerkt zich door vier profielen die elk een deel van de doelgroep laaggeletterde Nederlandssprekende volwassenen vertegenwoordigen. Uit het onderzoek komt naar voren dat het meestal lukt om de beoogde profielen aan te spreken: de volwassenen voor wie de cursussen ontworpen zijn, zijn daadwerkelijk bereikt en hebben deelgenomen aan het aanbod.

Succesvol daarbij was de werving via twee lijnen: brede werving via flyers of sociale media en directe werving via netwerkwerkpartners en vindplaatsen. Met name mond-tot-mondreclame, inzet van het eigen netwerk en werven op de plekken waar de beoogde doelgroep komt werkt goed.

Een deel van de cursisten zet na het volgen van een KLASSE!-cursus daadwerkelijk een vervolgstap, meestal een cursus die focust op basisvaardigheden. Hierbij wordt vaak ingezet op een drietrapsaanpak om de overstap te faciliteren: breed informeren tijdens de cursus, het gesprek aangaan over de mogelijkheden en zorgen voor een warme overdracht.

Lees meer over de uitkomsten van het onderzoek via de Rapportage Kohnstamm Instituut – Werven met KLASSE!

Samenwerking

Het experiment is uitgevoerd door ITTA UvA, in samenwerking met Marian Janssen-de Goede, gemeente Meijerijstad, Rozet Bibliotheek Arnhem, FlevoMeer Bibliotheek, ONS Welzijn en Welzijn de Meierij, Bibliocenter Weert, Bibliotheek Rotterdam en CINOP.