Klasse!

Het programma om laaggeletterde NT1’ers te vinden, benaderen en werven

De methode KLASSE! is gebaseerd op het idee dat we mensen alleen kunnen bereiken als we hen aanspreken op een manier die bij ze past. Daarom onderscheiden we bij KLASSE! vier doelgroepen (profielen) binnen de groep autochtone laaggeletterden.

programma laaggeletterde NT1'ers

Per doelgroep brengen we de profielkenmerken en de wervingsstrategie in kaart. De profielkenmerken zijn leeftijd, gezinssituatie, werk, leefwereld, bezigheden en de mensen die invloed hebben op deze doelgroep. Ook de drijfveren om iets te leren komen aan bod. Verder worden de vindplaatsen van de doel­groep, de leerwensen en mogelijke toeleiders beschreven.

Ga aan de slag!

Per doelgroep worden gerichte cursussen ontworpen die passen bij de leervraag. Deze cursussen dienen als ‘opstapje’ naar een training Basisvaardigheden. Met KLASSE! maken we de stap om deel te nemen aan zo’n cursus zo klein mogelijk. Zo kunnen we straks tegen volle klassen laaggeletterden met recht KLASSE! zeggen.

Meer informatie

Dit wervingsprogramma is mede mogelijk gemaakt door:

Stationsplein 14
Postbus 1585
5211 AP ‘s-Hertogenbosch
+31(0)73-6800800
klasse@cinop.nl